jogosítvány eng. hosszabbítása ügyfélkapu segítségével

Ügyfélkapu segítségével vezetői engedély hosszabbítása:

 1. mo.hu

 2. Bal oldali mezőből kiválasztani →Okmányok→Vezetői engedély→Nyilatkozat a vezetői engedély automatikus hivatalbóli meghosszabbításához→Ügyintézés indítása→Ügyfélkapu bejelentkezés→

A bejelentkezés után a következő nyilatkozatot kell tennie:

 1. Nyilatkozatok a vezetői engedély automatikus hivatalbóli meghosszabbításához

 2. Ha a nyilvántartás szerint Önnek már folyamatban van egy kategóriabővítési ügye, akkor el kell döntenie, hogy a meghosszabbított okmányt szeretné kézhez kapni elsőként, vagy majd csak a kategóriabővítéssel együtt kívánja az okmányt kézhez kapni. Javasoljuk, hogy ehhez ellenőrizze a meglévő vezetői engedélye érvényességi idejét. Ha a meghosszabbított érvényességi idejű vezetői engedélyére a kategóriabővítés előtt szüksége van, akkor a jelen nyilatkozatot nyújtsa be. Ha azonban egy eljárásban kívánja az előző vezetői engedélye meghoszabbítását és kategóriabővítését intézni, akkor ne nyújtsa be a jelen nyilatkozatot, azonban lényeges, hogy ekkor az egészségi alkalmassági vizsgálatra a kategóriás vizsgát megelőzően menjen el. Ebben az esetben a vezetői engedély meghosszabbítása csak a kategóriabővítéssel egyidejűleg fog megtörténni.

 3. Kijelentem, hogy az automatikus okmánykiállítási eljárás lehetőségét igénybe veszem.

 4. Kizárom az automatikus okmánykiállítási eljárás lehetőségét.

 5. Kijelentem, hogy külföldi hatóság által kiadott vezetői engedéllyel nem rendelkezem.

 6. Kijelentem, hogy a szokásos tartózkodási helyem Magyarország területén van.

 7. Kijelentem, hogy velem szemben a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott közlekedésbiztonsági alkalmasságot kizáró okok egyike sem áll fenn.

 8. Okmány kézbesítésének módja*

 9.  

 10. Az automatikus okmánykiállítási eljárás igénylése esetén az egyik adat megadása kötelező.

 11. Postázás lakóhelyre

 12. Postázás egyéb belföldi postacímre

 13. Átvétel kormányablakban/okmányirodában

 14. Értesítési mód és elérhetőségi adat megadása

 15.  

 16. SMS-fogadásra képes telefonszám

 17. E-mail


 

Az igénylés során meg kell adnia azt, hogy hová kéri az okmány postázását, továbbá célszerű megadnia telefonszámát és email címét az értesítés miatt.


 

A pontos adatok megadása után:

TOVÁBB→BENYÚJTÁS→ÉLETÚT MEGTEKINTÉSE


 

Amennyiben az orvosi igazolás megfelelően feltöltésre került és rendelkezik 3 évnél nem régebbi, okmánykiállításhoz alkalmas digitális fénykép- és aláírásadattal, úgy a vezetői engedély kiállításhoz mind a négy mező alatt zöld sáv jelenik meg. Abban az esetben, ha valami miatt nem jelenik meg a zöld sáv, akkor a vezetői engedély nem kerül kiállításra. A probléma tisztázása érdekében fáradjon be a Kormányablakba!